Termowizja Termografia

 Badania Termowizyjne 

 Termowizja Gdańsk 
 Termowizja Gdynia 

Oferta

Dla Klientów komercyjnych

Termowizja Budowlana

Ocena jakości osłony termicznej budynku
Identyfikacja mostków i anomalii cieplnych
Analiza ryzyka kondensacji pary wodnej
Wykaz wariantów termomodernizacyjnych

Termowizja Elektrotechniczna

Okresowa kontrola aparatów rozdzielnic
Detekcja przegrzań: wstępnego i krytycznego
Analiza ryzyka wystąpienia awarii / przestojów
Opracowanie działań zapobiegawczych

TERMOWIZJA

Doświadczenie poparte międzynarodowym certyfikatem z zakresu technik termowizyjnych Infrared Training Center Thermography Level 1

 Zalety współpracy 

Kompleksowość

Możliwość włączenia regularnych pomiarów termowizyjnych w plan kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości.

Oszczędność

Termowizja jako dodatek do audytu energetycznego: cieplnego i elektrycznego? Badamy, analizujemy i wdrażamy rozwiązania energooszczędne.

Doświadczenie

10 lat doświadczenia w zakresie obsługi termowizyjnej obiektów budowlanych oraz ich instalacji i urządzeń.

Zapobieganie

Tysiące przeanalizowanych termogramów, setki badań termowizyjnych oraz wykrytych anomalii, pozwalających na uniknięcie awarii i strat finansowych.

Cennik

Koszt pomiarów termowizyjnych

Budownictwo
do 1000 m² = od 3 zł/m²
powyżej 1000 m² = od 2 zł/m²
powyżej 10.000 m² = od 1 zł/m²
Elektrotechnika
Rozdzielnice: od 100 zł/m²
Szynoprzewody: od 10 zł/m.b.
Częstotliwość: raz na 3-6 miesięcy
Budżet
Minimalne zamówienie: 1000 zł
Wersja anglojęzyczna: +30%
Podane ceny są cenami netto

Klienci

Współpracujemy z najlepszymi

Pytania i odpowiedzi

Termowizja (termografia) to nowoczesna technika diagnostyczna wykorzystująca zjawisko promieniowania cieplnego, zwane również promieniowaniem podczerwonym lub po prostu podczerwienią. Zjawisko to jest charakterystyczne dla każdego ciała o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (absolutnego), czyli powyżej -273,15°C.

W praktyce, każdy obiekt emituje proporcjonalną dla jego temperatury dawkę promieniowania, której uchwycenie, przy zastosowaniu specjalistycznych kamer termowizyjnych, pozwala na sporządzenie obrazu cieplnego w postaci tzw. termogramu (termografu). Termogram zatem to zdjęcie badanego obiektu, zobrazowane w postaci kolorowej mapy gradientu temperatury, uzyskane na drodze detekcji promieniowania podczerwonego pochodzącego od tego obiektu.

Termografia stosowana jest obecnie m. in. w sektorze naukowym, medycznym, militarnym, budowlanym, energetycznym, ciepłowniczym, chłodniczym oraz wielu pokrewnych dziedzinach gdzie bezinwazyjna analiza obiektów, urządzeń i procesów, ze względu na swą szybkość, skuteczność oraz niski koszt, przekładana jest ponad tradycyjne rozwiązania.

Fizjologia ludzkiego oka pozwala na rejestrację fal elektromagnetycznych z zakresu tzw. światła widzialnego. Umożliwia nam to widzenie otoczenia. Zakres ten, w fizyce określany mianem widma białego, jest wielobarwny, złożony z całej palety kolorów, które na co dzień możemy dostrzec.

Sposób postrzegania przedmiotów nie jest jednak identyczny dla wszystkich stworzeń na Ziemi. Przykładowo owady widzą świat w zawężonym zakresie widma białego, odpowiadającym kolorom o odcieniach żółtego i niebieskiego oraz dodatkowo w zakresie fal ultrafioletowych. Jest to ściśle związane z morfologią roślin owadopylnych, których specyficzne części pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe tworząc gamę kolorów działających przyciągająco na te stworzenia. Z kolei większość gatunków węży posiadło zdolność widzenia fal podczerwonych, co wydatnie pomaga im w zlokalizowaniu, nawet w warunkach ograniczonej widoczności czy nocą, cieplejszej od otoczenia ofiary.

Ujarzmieniem fal podczerwonych pochwalić się mogą obecnie również ludzie wykorzystujący do tego aparaturę opartą o szeroko pojętą technikę termowizyjną. Zapoczątkowana w latach 50. XX wieku, wraz z pojawieniem się pierwszej, chłodzonej ciekłym azotem kamery termowizyjnej na potrzeby militarne, technika ta ewoluowała do tego stopnia, iż urządzenia termowizyjne stały się częścią rynku prężnie rozwijających się bezinwazyjnych metod pomiarowych.

Wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w nieruchomościach komercyjnych, placówkach handlowych i zakładach przemysłowych, stało się koniecznością w erze nowoczesnego managementu. Brak efektywnej polityki oszczędnościowej w tym zakresie, prowadzi do obniżenia rentowności podmiotu gospodarczego, a tym samym, do stopniowej utraty przewagi konkurencyjnej i udziałów w rynku.

Badania termowizyjne w budownictwie stały się jedną z najpopularniejszych metod szybkiej i bezinwazyjnej analizy stanu jakości cieplnej budynków (w tym chłodni przemysłowych). Termowizja może stanowić samodzielną usługę lub być punktem wyjściowym dla dalszych analiz – audytu energetycznego, prac remontowych czy negocjacji biznesowych z właścicielem, ubezpieczycielem lub zarządcą nieruchomości. Wybrane zastosowania termowizji w sektorze budowlanym, zostały przedstawione poniżej.

Termomodernizacja – w celu określenia charakteru oraz priorytetu prac termomodernizacyjnych, których zadaniem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej przez budynek.

Anomalie – zarówno cieplne (wychładzanie pomieszczeń) jak i wilgotnościowe (kondensacja pary wodnej, zagrzybienie), spowodowane błędami na etapie projektowania (wady projektowe), wykonania (wady wykonawcze, najczęściej ukryte) lub nieodpowiednim użytkowaniem nieruchomości. Termowizja pozwala określić przyczynę ich występowania, wskazać stronę odpowiedzialną za ich powstanie i usunięcie oraz przedstawić możliwe warianty naprawy.

Efektywność energetyczna – generalna kontrola obiektu, który przechodził już prace termomodernizacyjne, pod kątem jakości osłony cieplnej budynku, sprawności transportu i akumulacji ciepła (izolacja przewodów grzewczych, zasobników ciepła) oraz lokalizacji ewentualnych źródeł strat energetycznych.

Regularna kontrola temperaturowa kluczowych urządzeń elektrycznych w zakładzie produkcyjnym, biurowcu, placówce handlowej lub innym budynku użytkowym, stanowi obecnie podstawową metodę predykcji potencjalnych awarii elektrycznych. Techniki termowizyjne, ze względu na bezinwazyjny charakter pomiarów, należą do najskuteczniejszych i najbardziej ekonomicznych metod zapobiegawczych w tym zakresie.

Termografia umożliwia dokonanie badań podzespołów elektrycznych w takcie ich regularnej, nieprzerwanej pracy. Ale co istotniejsze – pozwala zlokalizować te elementy, które wykazują znamiona przegrzania początkowego, zwykłego lub krytycznego i zaplanować prace serwisowe z określonym wyprzedzeniem.

Termografia elektrotechniczna obejmuje badania aparatów szaf rozdzielczych, rozdzielnic elektrycznych, stacji transformatorowych, urządzeń i maszyn elektrycznych, linii kablowych (pod warunkiem dostępności optycznej) i napowietrznych, a także szynoprzewodów i innych elementów elektrotechnicznych, które mogą ulec przegrzaniu, a w konsekwencji awarii.

Badania termowizyjne w sektorze elektrycznym, elektrotechnicznym i elektroenergetycznym, ale także w dziedzinie automatyki, prowadzone są z określoną częstotliwością. Jest ona ustalana na podstawie wymogów bezpieczeństwa, rodzaju nieruchomości i zainstalowanych urządzeń, a także innych kryteriów określanych podczas wizji lokalnej i wynosi zwykle od 3 do 6 miesięcy.

KONTAKT

1

Termowizja
Gdańsk, Gdynia, Sopot

FIRMA

Energomat Dariusz Peck
ul. Matemblewska 11, 80-283 Gdańsk
NIP: 9570577132
REGON: 221173399

BIURO

Biuro Obsługi Klienta
ETSerwis
ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk

GODZINY

Pon-Pt: 9:00 – 18:00
Sob: 9:00 – 13:00